Briefwisseling Menno ter Braak - J.G. Schoup

Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup

Den Haag, 17 mei 1934

Secr. ter Braak Pomonaplein 22

den Haag            17 Mei 1934

 

Aan den Heer J.G. Schoup

Mient 481

den Haag.

 

Zeer geachte Heer,

Uw brief van 11 Mei l.l. ontvangen. Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij zich verplicht voelt U te zeggen, dat er voor deze loopende jaargang geen enkele mogelijkheid meer zal bestaan, om een event. fragment uit Uw nieuwe roman te plaatsen.

Er is nl. op dit gebied reeds een overvloed van copy aanwezig.

Mocht U toch nog tot inzending besluiten, dan is ons dit natuurlijk aangenaam, maar U wilt dan wel zoo goed zijn met bovengaande rekening te houden.

Met de meeste hoogachting,

namens de Redactie

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie