Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Eibergen, 29 november 1927

Eibergen den 29 Nov. 1927

 

Beste Dirk

Zooals mijn plan was, ben ik voor eenige dagen naar Eibergen gegaan en zonder Ligaconflicten of dergelijke denk ik tot Zondag te blijven. Wij waren eerst nog in Tiel, waar ik waarschijnlijk te veel gedineerd heb, althans afgrijselijk ziek ben geweest met onaangename gevolgen mijn naam waardig, waarschijnlijk van te copieus dineeren. Intusschen is dus de vergadering van medewerkers geweest, liefelijk ingeluid door Cel 2 in de ‘Groene’. Hoe in godsnaam is die vent dat te weten gekomen? ‘Miel’ zeker waternijdig!? Nooit meer genegen boekjes van de heeren uit te geven! Overigens m.i. de beste plaats, om dit zaakje even voor het forum nader toe te lichten. - Schrijf me eens gauw, welk verloop de zaken genomen hebben. Ik ben zeer nieuwsgierig. In ieder geval zijn er zeker de noodige woorden gevallen! Schrijf!

Het geval Pisuisse heeft jou natuurlijk om bijzondere redenen nog sterker getroffen dan mij. Die kerel heeft goed geschoten! Wat zat er achter?

Met Kuyle ben ik tot overeenstemming gekomen over de uitgave van het filmboek. Alleen de naam is nog niet voorradig. Er komen plaatjes in en zoo; band van v. Ravesteyn. overigens wilde K., zooals ik je al schreef, een anti-Nu-nummer uitgeven, met als omslag het omslag ‘Nu’ met een roode potloodkras er door. Een subliem idee! Als je er hem nog niet over geschreven hebt, doe het dan alsnog. O.a. jouw stuk tegen Am en Is zou daar uitstekend en sensationeel tot zijn recht komen.

Tijdens je afwezigheid heb ik nog een gevaarlijk terrein betreden, n.l. de verhouding van film en muziek en ter completeering van het boek een stuk over film- en muziekrhytme gepend.

Vanmiddag was ik in Neede. Het leven is droevig. Ik weet er niets meer van, weet alleen, dat ik geen andere mogelijkheid heb, dan deze, die me niets dan herhaalde ellende brengt. Een ellende, die altijd nog te verkiezen is boven een middelmaatstuk. Dat is ook het eeuwige conflict. Maar g.v.d., we weten er nu beide al te veel van. Naïeve oplossingen als ‘weggaan’, ‘huwen’, ‘wat anders’ zijn onzinnig.

Beste kerel, tot ziens!

Een hart. poot

je Menno

 

Kuyle wil een speciaal Anti-Nu-Nummer van de ‘Gemeenschap’ zeer binnenkort uitgeven.

Schrijf hem daarover.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie