D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Baarn, 20 oktober 1930

B: 20-10-'30

 

Beste Menno,

Onzen hartelijken dank voor de gelukwenschen, die Truida en jij op mijn verjaardag hebben gezonden. Hoe gaat het? Hier alles wel. Wij huurden een huis in de Geleenstraat (A'dam-zuid), zeer naar onzen zin, met logeerkamer.

Hoe staat het met Balans? Van Scholte-vâer hoor ik nu niets meer. Ik geloof overigens, dat je afwezigheid dien Zondag meer jouw dan zijn schuld is geweest. And what about Mr Bouws? Bij het afscheid, dien avond, zag ik er nog niet veel licht in.

Ik heb het afschuwelijk druk met kiezen en instudeeren van een tooneelstuk voor de lyceumfuif. En telkens zijn wij naar A'dam geweest. - Wil je me excuseeren, dat ik nog wat zal wachten met het Carnaval. 'k Wilde n.l. met het oog op mijn bundel essays, die in het voorjaar verschijnt, nog een paar dichters behandelen, die bij de rest geplaatst moeten worden. Goed?

Hartelijke poot van

je Dirk en Enny

 

Gr. aan Truida!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie