J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Sestri Levante, 7 augustus 1935

Woensdag

7-8-'35

Sestri-Lev.

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je brief. Het lijkt mij, dat wat er verder ook gebeuren moge, deze oplossing de properste is en de eenige welke bevredigen kan. Mocht Forum verdwijnen, dan moet er zoo spoedig mogelijk gepraat worden over een algeheele reorganisatie van Groot Nederland. We zullen het daar eens rustig over hebben. We hebben er hier den tijd voor en de zielsrust, die Sestri schenkt.

Ik draag hier:

a.nooit een badpak, maar immer een badbroek, hetgeen aangenaam is en het bruinworden over groote oppervlakten bevordert. Als je een badpak hebt, zou ik er een broekje bij koopen, want het verdient aanbeveling twee stuks te bezitten, omdat het gewoonte is twee keer in zee te gaan.
b.een onderbroekje
c.een flanellen of linnen broek
d.overhemden met korte mouwen, in Holland polohemden in Frankrijk chemise Lacoste geheeten.

Wij loopen dus, als wij niet in badbroek of badpak op het strand zitten, in een dunne broek met een hemdje met korte mouwen. Een hoogst enkele maal is het 's avonds iets koeler en dan doet men een jasje aan. Maar niet dikwijls.

Ik zou dus één ‘net’ pak aandoen, dat ook kan dienen voor als we eens een keertje gaan dansen. Verder één of twee flanellen of linnen (witte) broeken en laten we zeggen een zestal zg polohemden, dewelke in Nederland uiterst goedkoop zijn.

Géén ander ondergoed dan een kort onderbroekje.

Ik zou vermijden om speciaal zeer bekende antifa boeken mee te nemen, zooals bijvoorbeeld ‘Fontamare’! voor het overige heb ik nooit eenige last gehad. Ze keken er zelfs niet naar om!

Ik heb hier ook nog al wat boeken, dus je moet alleen meeslepen wat je absoluut lezen wilt. Voor ontspanningslectuur hoef je niet te zorgen. Die hebben wij hier.

Wat Ant betreft zegt Aty dit: bijvoorkeur twee badpakken, één voor het drooge en een voor het natte element. Ze zit aan het strand zelf in badpak. Verder voor overdag pijamabroek en voor 's avonds het traditioneele cafébezoek: een paar lichte dunne jurken. Wel moet ze een klein manteltje bij zich hebben voor de eventueele frissche avonden. Het weer blijft dag in dag uit even mooi. Het is hier een zomer uit duizend. Ik heb hier van 1 July af, twee maal een half uur een héél klein beetje regen gehad!!!!

Aangezien het leven hier zeer eenvoudig en absoluut niet mondain is, kunnen jullie met een minimum van kleeren volstaan.

O ja ik vergat nog het schoenprobleem. Witte gimmelestiekschoenen is je ware met van die heele korte opgerolde sokjes.

Sein of schrijf uur van aankomst in Sestri opdat en deputatie aan het station kan zijn. Heb je nog overleg gepleegd met Arthur Jr. betreffende samenreizen?

Verdere bijzonderheden zijn er niet voor het reizen in Italië. Voor Venetië en zoo krijg je natuurlijk hier alle gewenschte informaties.

Veel hartelijke groeten van de geheele Nederlandsche kolonie,

een stevige hand van geheel je jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie