Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)

11 februari 1940

11 Fevr. 1940

 

Amice L.

Ook ik ontving de brief van Varangot over de Bijenkorf. Ik zal naar aanleiding daarvan aan de leidster van de afdeeling schrijven, dat zij alleen tot expositie mag overgaan, als 1. alles wat waarde heeft of uniek is onder of achter glas wordt tentoongesteld en dat 2. voortdurend toezicht op de collectie moet worden gehouden. Meer kunnen wij m.i. niet doen. Ik zal zelf zoo nu en dan wel eens gaan kijken, of daaraan de hand wordt gehouden.

Wat de verzending betreft: zou je niet - op kosten van De Bijenkorf natuurlijk - zelf de documenten kunnen brengen? Het is maar een idee van me, en ik weet niet, of je er tijd of gelegenheid voor hebt, maar deze methode zou de veiligste zijn. De Bijenkorf zal je dat stellig willen vergoeden. Ik heb verder naar aanleiding van je aanteekening op mijn ‘rondschrijven’ aan de commissie nog eens aan Zijlstra geschreven, dat jou alle revisie moet worden gezonden, omdat wij den tekst anders niet verantwoord achten.

In den colophon komt nu te staan, dat de commissie verantwoordelijk is voor den inhoud en dat jij den tekst verzorgd hebt. Een dergelijke aanteekening komt je toch werkelijk wel toe voor de vele arbeid, die je je voor deze uitgave hebt getroost. Ik ben ook voor de uitgave van een zevende supplementdeeltje met curiosa, critische fragmenten en varianten plus commentaar. Het proza zou m.i. het beste in drie deelen kunnen worden ondergebracht als volgt: I Het Verboden Rijk, Coen, II Het Leven op Aarde, Guadelajara, III Novellen. Weliswaar komen dan de twee China-romans niet in één deel, maar de proporties zijn beter.

Ingevolge de beslissing van de Comm. verzocht ik Du Perron een inleiding voor het proza te schrijven, hetgeen hij aangenomen heeft. Hij zou echter graag van jou weten 1. wat er precies in komt en 2. of ( en zoo ja, wat precies) alles al bij Nijgh & Van Ditmar is. Sommige dingen uit Elsevier kent hij niet. Zijn adres is: Laan van Meerdervoort 835, Den Haag. Wil je je met hem in verbinding zetten?

v.gr.tt.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie